11 Haziran 2010 Cuma

Trans Onur Haftası Açılış Toplantısı Yapıldı


Basına ve Kamuoyuna,

Türkiye’de ilk kez bir Trans-Onur Haftası düzenleniyor. Trans-Onur Haftasını düzenlememizin nedenleri devletin Trans bireylere uyguladığı ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve sorunları bir de biz öznelerinden dinlemenizi istememizdir. Son bir yılda özellikle travesti ve transseksüellere yönelik baskı ve şiddet oldukça artmış, nefret cinayetleri tavan yapmıştır. Para cezalarıyla, polisin keyfi uygulamalarıyla iyice kendini belli eden devletin zihniyeti, başta travesti ve transseksüellere yönelik olmak üzere LGBTT toplumuna yönelik baskıyı da arttırmıştır.

Devletin biz LGBTT toplumunu ‘hasta’ olarak gören zihniyeti Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın yaptığı açıklamalarla da açıkça kanıtlanmıştır. Devlet eliyle yapılan bu açıklama nefret cinayetlerini körüklemiş, LGBTT bireylere yönelik baskı ve ayrımcılığı körüklemiştir. Son aylarda en fazla İstanbul’da olmak üzere, Ankara’da, İzmir’de, Antalya’da, Denizli’de ve daha birçok yerde birçok insan nefret cinayetlerine kurban gitmiştir. Devletin bu cinayetler karşısındaki tutumu ise bellidir. Kardeşlerimizi öldürenler ‘ağır tahrik’ indirimi adı altında hafifletilmiş cezalarla güya cezalandırılmış, neredeyse devlet ve hukuk sistemi eliyle nefret cinayetleri meşru hale gelmiştir. Ayrıca, geçtiğimiz haftalarda Ankara’da Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği üyelerine yapılan saldırı da artan nefret ve ayrımcılığın bir göstergesidir.

LGBTT toplumuna yönelik tüm baskı ve şiddete dikkat çekmek için, başta travesti ve transseksüeller olmak üzere tüm LGBTT toplumunun taleplerini daha gür bir sesle haykırmak için 10–13 Haziran 2010 tarihleri arasında Trans Onur Haftası’nı düzenliyoruz. 

Örgütleyen Kurumlar:

İstanbul LGBTT Sivil Toplum Girişimi, Emekçi Hareket Partili LGBTT’ler, Kadın Kapısı, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, Pembe Hayat LGBTT Derneği, Voltrans Trans Erkek İnisiyatifi, Çukurova Eşcinsel İnisiyatifi, Sosyalist Kadın Meclisleri, Yeşiller Partisi, Devrimci Anarşist Faaliyet

6 Nisan 2010 Salı

Trans Pride 2010

Türkiye'de ilk kez Trans Pride düzenleniyor. İlk Trans Pride 10-13 Haziran 2010 tarihleri arasında, İstanbul'da!

The first Trans Pride is being organized in Turkey, between 10th-13rdof June 2010 in İstanbul!

İn der Türkei findet die erste Trans Pride statt, 10 bis 13 Juni2010 in İstanbul!